Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh eşti slăvit şi care, întrupându-Te din Prea Curata şi pururea Fecioara Maria, Te-ai adus prin răstignire pe Cruce, moarte, Înviere şi Înălţare la ceruri, jertfă pentru mântuirea oamenilor, cu umilinţă venim înaintea Ta şi, plecându-ne genunchii la sfintele Tale Picioare care au atins spre curăţire şi sfinţire pământul, Te rugăm, noi, nevrednicii, Robii Tăi, supravieţuitorii şi trăitorii prigoanei anticristice comuniste din România, în numele nesfârşitului şir de mărturisitori ai Tăi, în fruntea cărora se află Corneliu Zelea Codreanu, Ionel Moţa şi Vasile Marin, ca să binevoieşti a-Ţi aduce aminte de jertfa lor şi, prin marea Ta milostivire, să ne arăţi că ai primit cu bună plăcere sângele, viaţa, lacrimile şi totala lepădare de sine întru slujirea Ta a tuturor celor pomeniţi.

 

Noi Te cunoaştem ca milostiv, dar şi drept Judecător, care prin Învierea Ta ai biruit iadul şi pe vrăjmaşul Tău anti-Hrist. Noi credem că Tu eşti singurul şi atotputernicul care din milă, dar şi din dreptate ai răpus de-a lungul veacurilor toate puterile întunericului care au vrut să-Ţi dărâme mireasa Ta, Biserica. Adu-Ţi aminte că toţi martirii legionari într-un glas au făcut zid de apărare în jurul Sfintei Tale Biserici. Te rugăm, dă-ne semn al bunei şi plăcutei primiri de către Tine a jertfei tuturor celor pomeniţi. Binevoieşte şi le trece cu vederea păcatele şi greşelile lor şi primeşte-le jertfa făcută din inimi curate şi cinstite.

 

Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm, mângâie prin semnul bunăvoinţei Tale inimile greu mâhnite ale celor care acum se roagă Ţie. Milostiv fii nouă, tuturor, şi întru nadejdia Învierii lui, iartă păcatele neamului românesc. Amin.

Publicitate